دعوت به همکاری آرمان تجهیز مهرگان

تامین کننده قطعات و تجهیزات هیدرولیک، برق، الکترونیک و ابزار دقیق

شرایط استخدام

آقا و خانم

پیگیر و دارای روحیه کار تیمی و منظم

آشنایی با ICDL

حداقل یک سال سابقه فروش مرتبط

روابط عمومی و فن بیان قوی

مسئولیت پذیری و برنامه ریزی دقیق در کار

فرم استخدام